โครงการจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณบึงกูแบมูเปาะ หมู่ที่  3  ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานประมงอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ และอำเภอเมืองยะลา  จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน “บึงกูแบมูเปาะ”   โดยมี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบขนมชั้น เพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ  มอบพันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์คะน้าพระราชทาน และเสื้อยาลันนันบารูให้แก่ตัวแทน/ผู้นำท้องถิ่น   และมีนายคีรีรัตน์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ

   ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และมีประชาชน นักเรียน จิตอาสา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ