โครงการจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

โครงการจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-21  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณบึงกูแบมูเปาะ หมู่ที่  3  ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานประมงอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ และอำเภอเมืองยะลา  จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน “บึงกูแบมูเปาะ”   โดยมี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบขนมชั้น เพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ  มอบพันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์คะน้าพระราชทาน และเสื้อยาลันนันบารูให้แก่ตัวแทน/ผู้นำท้องถิ่น   และมีนายคีรีรัตน์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ

   ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และมีประชาชน นักเรียน จิตอาสา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,562)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,241) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (705) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (664) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (662) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (641) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (576) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (554) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (538) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (502) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (479) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (456) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (454) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (450) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (428) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (419)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000