โครงการจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

โครงการจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-21  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 250 ครั้ง
 

21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณบึงกูแบมูเปาะ หมู่ที่  3  ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานประมงอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ และอำเภอเมืองยะลา  จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน “บึงกูแบมูเปาะ”   โดยมี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบขนมชั้น เพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ  มอบพันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์คะน้าพระราชทาน และเสื้อยาลันนันบารูให้แก่ตัวแทน/ผู้นำท้องถิ่น   และมีนายคีรีรัตน์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ

   ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และมีประชาชน นักเรียน จิตอาสา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,680)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,298) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (829) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (762) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (751) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (713) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (694) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (627) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (616) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (613) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (594) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (586) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (574) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (527) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (513) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (508) แบบฟอร์มคำขอ.. (504) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (495) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (489) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (478)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000