การสร้างความตระหนักรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การสร้างความตระหนักรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การกำหนดแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เกิดการรับรู้และตระหนักรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ