ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวพรกมล หนูจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านตาฆา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งกลุ่มแปรรูปดังกล่าวจะมีการรวบรวมรับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำจืดจากชาวประมงบริเวณรอบเขื่อนบางลางยะลา เฉลี่ยประมาณวันละ 100 กิโลกรัม นำมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มตราฮาลาบาลา และจำหน่ายเป็นปลาสดตามตลาดในพื้นที่ จากนั้น เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา (ปลากระโดดตากแห้ง) หมู่ที่ 11 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต เพื่อสอบถามข้อมูลและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำและเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ