งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอรามัน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอรามัน วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี ประมงอำเภอรามัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายตำบลจะกว๊ะ) หมู่ที่ 1 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมด้านประมงได้นำการสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ (การทำซาลาเปาไส้ปลา) รวมถึงการแจกเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านประมงให้แก่เกษตรกรที่สนใจและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมายทั้งสิ้น 100 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  202   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  193  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    148  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   145  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   141  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   118  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   117  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  111  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ