"มหกรรมลงแหจับปลา เพื่อการกุศล" วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอบันนังสตา กำนันตำบลบาเจาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำ จัดกิจกรรม "มหกรรมลงแหจับปลา เพื่อการกุศล" ณ บึงกาจะลากี หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำหน่ายบัตรละ 400 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงแหจับปลาจำนวน 410 คน รายได้จากการจำหน่ายบัตร 164,000 บาท และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลประเภทต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ