เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Market @Yala ครั้งที่ 3

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Market @Yala ครั้งที่ 3 ?? สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมตลาดเคลื่อนที่ภายในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2565 Fisherman Market @Yala สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง

??? ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าประมง ภายใต้ธีม Fisherman Market @Yala เพื่อสร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภค ณ บูทนิทรรศการปลาสวยงาม ภายในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2565 ซึ่งในงานมีกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสีคง” อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และสินค้าจากกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดยะลา นำสินค้าแปรรูปที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมาจำหน่ายในงานด้วย อาทิเช่น ปลาส้ม ปลาดุกสวรรค์ ปลากระโดด ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดยะลาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าประมงควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพประมงที่ครบวงจรอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดยะลา และเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ในอนาคต ยอดจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ 7,310 บาท ????

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   88  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ