ประมงยะลา .... แจกพันธุ์ปลาสลิดดอนนา สร้างรายได้แก่เกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประมงยะลา .... แจกพันธุ์ปลาสลิดดอนนา สร้างรายได้แก่เกษตรกร วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี นายภูริวัจน์ นิธินันท์พิบูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 30,000 ตัว แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมืองยะลา จำนวน 30 ราย ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร โดยการสนับสนุนของทางจังหวัดยะลา มีเป้าหมายเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 60 ราย พันธุ์ปลาสลิดดอนนา 60,000 ตัว แบ่งเป็นเกษตรกรในอำเภอเมืองยะลา อำเภอธารโต อำเภอรามัน และอำเภอยะหา

#สำนักงานประมงจังหวัดยะลา #ปลาสลิดดอนนา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  162   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   116  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ