ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆภายใต้นโยบายกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลา พร้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีประมงอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   247   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  206  ส่งมอบปัจจัยการผลิต(อาหารปลา) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนน...  188  วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา   185  ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร (ศพก) กิจ...  166  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  163  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอบันนังสตา   161  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมา...  146  คำสั่งจังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหว...  142  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ