การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการขายสินค้าผ่านตลาด E-commerce

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการขายสินค้าผ่านตลาด E-commerce วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(ปลาสลิดดอนนา) หลักสูตรการขายสินค้าผ่านตลาด E-commerce และการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าออนไลน์ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี มีเกษตรกรจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส จังหวัดละ 60 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมี นาย ณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ