แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1. การใช้ zoom อย่างปลอดภัยเมื่อต้องทำงานทางไกล

2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบประชุมทางไกล zoom อย่างปลอดภัย กฎ กติกา มารายาท และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุมออนไลน์ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้หน่วยงานในกรมประมงสามารถจัดเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   257   ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   239  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  221  ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565   212  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  189  ส่งมอบปัจจัยการผลิต(อาหารปลา) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนน...  179  วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา   167  ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร (ศพก) กิจ...  166  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  162  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมา...  143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ