อบรมให้ความรู้ประมงอาสา ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


อบรมให้ความรู้ประมงอาสา ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร เพื่อเป็นการสร้างเกษตรกรในท้องถิ่น(อาสาสมัครเกษตรด้านประมง)ให้เป็นแกนกลางในการถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านการประมง และเป็นแบบอย่างด้านการเพาะเลี้ยงของสัตว์น้ำชุมชน  ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ  โดยมีนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

          สำหรับการอบรมให้ความรู้ประมงอาสา ประจำปี 2561 ของจังหวัดยะลาในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ