ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอรามัน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอรามัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอรามัน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่มเติมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลานิลดำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จากกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 4 ราย รายละ 500 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลดำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา จำนวน 2,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  206   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  204  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    157  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   149  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   130  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  123  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ