ตลาดสินค้าประมงออนไลน์ "Fisheries Shop" ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวประมง เจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ Fisheries Shop ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงผู้บริโภค 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
เป็นช่องทางในการจำหน่วยสินค้าสัตว์น้ำสด-แปรรูป ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าสัตว์ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานโดยตรง
สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  201  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    154  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   148  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   126  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  119  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ