เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-21  |   ข่าววันที่: 2017-12-21 |  อ่าน: 415 ครั้ง
 

21 ธันวาคม 2560 นายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ดำเนินการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเตรียมเพาะขยายพันธุ์ปลาแบบผสมเทียม ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และได้มอบพันธุ์ปลายี่สกเทศ ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อนำไปเลี้ยงไว้สำหรับเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,881)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,415) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,005) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (966) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (878) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (862) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (830) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (821) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (809) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (807) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (715) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (695) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (673) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (673) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (670) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (635) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (634) แบบฟอร์มคำขอ.. (633) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (625) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (624)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000