นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยมีนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา นายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบาโงโต๊ะอาลี ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านการประมง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ของนายอาวุธ เจษฎาไกรสร  ที่มีการเลี้ยงปลา การแปรรูปอาหารจากปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาชะโอน ปลาพลวงชมพู ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พนักงานโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ