วันดินโลก 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม "วันดินโลก 2564" ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 200 ท่าน พร้อมกันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา ได้จัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ (ปลาตะเพียนขาว) เพื่อสร้างการรับรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มจำนวนพันธ์ุปลาในแหล่งน้ำดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ