ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-13 |  อ่าน: 327 ครั้ง
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยนายอำเภอกรงปินัง มอบหมายให้นายปราโมช สันติธรรมโชติ ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ได้พบปะและแนะแนวทางการเดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร จำนวน 80 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ตกเกณฑ์ จปฐ.จำนวน 30 ราย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ครูบัญชีอาสา ประธานศพก.อำเภอกรงปินัง ให้ความรู้แก่เกษตรกร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,859)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,396) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (976) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (912) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (856) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (823) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (801) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (788) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (785) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (776) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (699) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (680) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (661) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (649) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (637) แบบฟอร์มคำขอ.. (615) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (609) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (604) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (601) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (601)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000