ร่วมมอบข้าวสารแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ร่วมมอบข้าวสารแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 200 กิโลกรัม ให้แก่นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ณ จุดฉีดวัคซีนต่างๆ ในจังหวัดยะลา ในวันที่ 29 ตุลาคม นี้ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการเพิ่มจำนวนการเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ