สถิติการประมง กรมประมงได้จัดทำหนังสือสถิติการประมงมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์ จำนวน 4 เรื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำประมงพาณิชย์ ปี 2563

2. สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงพื้นบ้าน ปี 2563

3. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

4. ประมาณการผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้ำจากการประมงของประเทศไทย พ.ศ. 2564-2566

 

ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเองสารดังกล่าวได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/indek.php/main/site/strategy-stst หรือ QR Code ด่านล่างนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  200  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    154  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   148  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   126  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  119  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ