ประชุมเตรียมความพร้อมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมเตรียมความพร้อมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 15 มิถุนายน 2564 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนายสุไลมาน ปอแซ ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำ บ่อจีนตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่พิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างซั้งเป็นที่หลบซ่อนและแหล่งอาหารกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีกำหนดปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ