ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 21 พฤษภาคม 2564  เวลา10.00 น.  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นำโดยนายสมปอง แสงทอง  ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำภัตตาหาร ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดชมพูสถิต ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้งดการออกบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา จึงได้มอบหมายให้ส่วนราชการให้การช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆเพื่อบรรเทาลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ