นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุธี แปะทา ประมงอำเภอมัญจาคีรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุธี แปะทา ประมงอำเภอมัญจาคีรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ??วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุธี แปะทา ประมงอำเภอมัญจาคีรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

??ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยได้แจกเอกสาร และให้ความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ที่ใช้บริการคลินิกประมง จำนวน ๔๓ ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น

ประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  173     วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  167  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  167  วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน   128  ประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเส...  125  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้...  117  ITA   97  กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ...  96   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น...  92  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ