วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC ขอนแก่น) ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC ขอนแก่น) ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒       วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC ขอนแก่น) หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่
รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต ๑๒ นายขจร เราประเสริฐ พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานเกลุ่มผู้ลี้ยงปลาในกระชังใน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง และ ติดตามการดำเนินของ
ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านภูเขาวง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  173     วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  167  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  167  วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน   128  ประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเส...  125  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้...  117  ITA   97  กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ...  96   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น...  92  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ