สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


[2023-03-31] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Policy) จังหวัดขอนแก่น.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกีย.. [2022-08-18] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงาน.. [2022-05-31] กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน.. [2021-08-23] ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง.. [2021-08-08] ข้อมูลงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2564.. [2021-08-08] ทรงพระเจริญ.. [2020-08-11] บริการออนไลน์ภาครัฐ..

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณบึงปากถุงเทียว เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืชจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาบึก จำนวน ๑๙๑ ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๓๓๐,๑๙๑ ตัว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ผู้แทนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา นักเรียนและประชาชนชาวตำบลลำน้ำพอง ร่วมกิจกรรมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในเเหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี สำหรับปลากินพืช ปลาบึก และกุ้งก้ามกราม ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น และขอนแก่นฟาร์มปลา