สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการเเบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจเเก้จน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


[2023-03-31] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Policy) จังหวัดขอนแก่น.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกีย.. [2022-08-18] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงาน.. [2022-05-31] กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน.. [2021-08-23] ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง.. [2021-08-08] ข้อมูลงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2564.. [2021-08-08] ทรงพระเจริญ.. [2020-08-11] บริการออนไลน์ภาครัฐ..

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการเเบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจเเก้จน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนเเก่น พร้อมด้วยประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนเเก่น กลุ่มเกษตรกรเเปลงใหญ่ปลาดุกชุมเเพ เเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการเเบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจเเก้จน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลงาน "จากนาข้าวเป็นบ่อปลา สร้างมูลค้าสินค้าประมง สร้างชีวิต" นำเสนอต่อสำนักงาน ป.ย.ป. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมพระธาตุขามเเก่น ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการตรวจประเมิน