หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์ุปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์


[2023-03-31] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Policy) จังหวัดขอนแก่น.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกีย.. [2022-08-18] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงาน.. [2022-05-31] กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน.. [2021-08-23] ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง.. [2021-08-08] ข้อมูลงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2564.. [2021-08-08] ทรงพระเจริญ.. [2020-08-11] บริการออนไลน์ภาครัฐ..

หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์ุปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจือเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภออุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาไทย ได้แก่ ปลาพรมหัวเหม็น

ปลากาดำ ปลาสร้อยขาว รวมจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ ตัว และกุ้งก้ามกราม ๕,๐๐๐ ตัว ลงในเขตอนุรักษ์บ้านภูเขาวง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านภูเขาวง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ