สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


[2023-03-31] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Policy) จังหวัดขอนแก่น.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกีย.. [2022-08-18] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเเละหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย นำเสนอผลงาน.. [2022-05-31] กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน.. [2021-08-23] ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง.. [2021-08-08] ข้อมูลงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2564.. [2021-08-08] ทรงพระเจริญ.. [2020-08-11] บริการออนไลน์ภาครัฐ..

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางบุณฑริกา รุ่งราตรี นักวิชาการประมง

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และในเวลา ๑๙.๐๙ น. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ