กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหาร-รายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหาร-รายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณหน้าโรงประมูลปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” จำนวน 1 ล้านตัว หนุนฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนที่มั่นคง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้สั่งการให้กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง อย่างเช่น “กุ้งก้ามกราม”

สำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ กรมประมง ได้ทำการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในระหว่างปี 2562-2564 ไปแล้ว

รวมกว่า 15 ล้านตัว โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มโครงการและเดินทางมาเป็นประธานในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ด้วย ซึ่งในครั้งนั้นได้ทำการปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 2 ล้านตัว และสัตว์น้ำอื่น ๆ จำนวน 3 ล้านตัว และจากการดำเนินการที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า สามารถฟื้นฟูผลผลิตในแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ชาวประมงในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถจับกุ้งก้ามกรามได้ทั้งสิ้น 89,100 ตัว น้ำหนักรวม 8,909.2 กิโลกรัม (ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 550 บาท) สร้างรายได้ให้ชาวประมงถึง 4,900,060 บาท ทำให้ชาวประมง และชุมชนบริเวณรอบเขื่อนฯ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวที่ว่า “หาปลาทั้งวันไม่สู้หากุ้งได้โลเดียว”

กรมประมง จึงได้จัดโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยทำการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามอีกจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ชุมชน โดยได้มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้กับชุมชน นำมาซึ่งรายได้และโอกาสในการดำรงชีพให้กับประชาชนมีอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และพื้นที่ใกล้เคียง

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงสินค้าประมง FISHERMAN SHOP @ UBOLRATANA RESERVOIR สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกรามของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กิจกรรมแสดงผลงานวาดภาพของนักเรียน

ในหัวข้อ “ในน้ำมีปลา” และ “มนต์เสน่ห์ใต้ท้องน้ำ” กิจกรรมแสดงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ในเขื่อนอุบลรัตน์ การสาธิตการประกอบอาหารจากกุ้งก้ามกราม “ต้มยำกุ้งน้ำข้น” โดยอธิบดีกรมประมง พร้อมเปิดกิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบหลัก กุ้งก้ามกรามเขื่อนอุบลรัตน์ และมอบประกาศนียบัตรและของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  173     วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  167  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  167  วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน   128  ประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเส...  125  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้...  117  ITA   97  กรมประมง...จัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ...  96   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น...  92  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ