วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย ให้นายนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมงลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบึงกี เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น กรณีได้รับแจ้งจากเทศบาลพบปลาธรรมชาติตาย

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย ให้นายนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมงลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบึงกี เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น กรณีได้รับแจ้งจากเทศบาลพบปลาธรรมชาติตาย                                 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง ปฏิบัติงานดังนี้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จำนวน 3 แห่ง 1.ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 2.ฟาร์มจระเข้ของเกษตรกรบ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 1 ราย 3.จระเข้ของเกษตรกร ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง 1 ราย โดยได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ่อเลี้ยง ฟาร์มเลี้ยง ตรวจสอบจำนวนจระเข้ตามใบอนุญาตครอบครองฯ (สป.15) พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินฟาร์มเลี้ยงให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบึงกี เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น กรณีได้รับแจ้งจากเทศบาลพบปลาธรรมชาติตาย จึงได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่า น้ำมีสีเขียวเข้ม ค่า pH และค่าออกซิเจนในน้ำสูงสาเหตุน่าจะมาจากแพลงก์ตอนบูม จึงได้ประสานแจ้งเทศบาลให้ดำเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ