วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง ประมงอำเภอบ้านแฮด พร้อมหัวหน้าส่วนอำเภอบ้านแฮดร่วมต้อนรับ ท่านองคมนตรีและคณะ มอบสิ่งของ พระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ณ เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ช่วงบ่าย พร้อมผู้นำลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับผลกระทบ ในบ่อดิน/กระชัง ตำบโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง ประมงอำเภอบ้านแฮด พร้อมหัวหน้าส่วนอำเภอบ้านแฮดร่วมต้อนรับ ท่านองคมนตรีและคณะ มอบสิ่งของ พระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ณ เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ช่วงบ่าย พร้อมผู้นำลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับผลกระทบ ในบ่อดิน/กระชัง ตำบโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง ประมงอำเภอบ้านแฮด พร้อมหัวหน้าส่วนอำเภอบ้านแฮด ร่วมต้อนรับ ท่านองคมนตรีและคณะ มอบสิ่งของ พระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ณ เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ช่วงบ่าย พร้อมผู้นำลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับผลกระทบ ในบ่อดิน/กระชัง ตำบโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ