วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายผจญ พิลา ประมงอำเภอเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง พื้นที่ ต.สำราญ อ.เมืองฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากกรณีเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำ ในแม่น้ำพองเพิ่มขึ้น และได้ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองฯ จำนวน ๒ ร้าน

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายผจญ พิลา ประมงอำเภอเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง พื้นที่ ต.สำราญ อ.เมืองฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากกรณีเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำ ในแม่น้ำพองเพิ่มขึ้น และได้ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองฯ จำนวน ๒ ร้าน              วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายผจญ พิลา ประมงอำเภอเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ปฏิบัติงานดังนี้ช่วงเช้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ในกระชัง พื้นที่ ต.สำราญ อ.เมืองฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจาก
กรณีเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำ ในแม่น้ำพองเพิ่มขึ้น และได้ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองฯ จำนวน ๒ ร้านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการภาย ใต้ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
ช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) 
แหล่งน้ำหนองปิง
ต.สาวะถี อ.เมืองฯ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โดยได้มีการเลือกประธานคณะกรรม
การคนใหม่ เนื่องจากคนเก่าได้ลาออกไป
และได้ติดตามการจัดสรรรายได้ ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้ง
เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  143  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ