ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model) ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model)
       วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2565 ) เวลา 09.30 – 12.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model) ประชุมคณะกรรมการฯ โดยประกอบด้วย นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ Google Meet
     ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model)  เป็นการประชุมคัดเลือกเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16 ชนิด ประกอบด้วย ปลานิล ปลาดุก กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาแรด ปลาหมอ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลากดหลวง ปลากดเหลือง ปลาเทโพ กบนา และสัตว์น้ำสวยงาม ที่มีผลงานดีเด่น สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดสายการผลิต เกิดความมั่นคงด้านอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  336   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   270  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ