ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565      

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565       ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565                             
   วันที่ 5 มิถุนาบน 2565  เวลา 09.00 น. นางสาวพิทยารัตน์   สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมประชุมประจำเดือน  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอานนท์  หนุนชู  ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) รัษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประมงอำเภอน้ำยืนได้แจ้งประชาสัมพันธ์งานด้านประมงในที่ประชุมฯดังนี้ 
 1. การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ.3 )  2.ประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ " ฤดูน้ำแดง " ปี 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา...  412   ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566   392  ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ...  362  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  294  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  243  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   210  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาร...  187  ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบล...  162  เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง    162  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใ...  159


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ