บูรณาการงานด้านการประมง กลุ่มจังหวัดเขต 14 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


บูรณาการงานด้านการประมง กลุ่มจังหวัดเขต 14  บูรณาการงานด้านการประมง กลุ่มจังหวัดเขต 14 

    วันนี้ ( 5 กรกฏาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่างประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง ในกลุ่มจังหวัดเขต 14 (จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร ) เข้าร่วมประชุม หน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 14 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล Google meet 
    ซึ่งที่ได้ประชุมได้พิจารณาหารือ ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1.การทบทวน (ร่าง) โครงการพัฒนางานด้านการประมงในกลุ่มจังหวัดที่เสนอของบประมาณ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 โครงการ 
  2.การจัดงานกีฬาสัมพันธ์ในกลุ่มจังหวัดเขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานดังกล่าวที่ จังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณช่วงวันที่ 25 สิงหาคม 2565  

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา...  412   ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566   392  ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ...  362  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  293  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  243  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   210  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาร...  187  เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง    162  ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบล...  161  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใ...  159


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ