“ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกระชังในแม่น้ำมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


“ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกระชังในแม่น้ำมูล “ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกระชังในแม่น้ำมูล
          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกระชังในแม่น้ำมูล พร้อมดำเนินการตรวจจับพิกัดขอบเขตพื้นที่เพื่ออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ในแม่น้ำมูล ณ ท่าน้ำบ้านบ้านลาดวารี ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  319   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ