“สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร พบปะราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


“สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร พบปะราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร พบปะราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธรปลัดอำเภอสิรินธร และตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจนจำนวน 3 ราย ดังนี้ นางมาลี ตามสีวัน นายไทวัน น้อมนัส นายบัวลี โพธิวงศ์ ลงพื้นที่บันทึกถ้อยคำในเขตพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ ศาลาวัดบ้านใหม่นาคำ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
         ทั้งนี้ ได้แนะนำการลงบันทึกข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ พร้อมหารือวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมนำเนอคณะกรรมการอำเภอสิรินธร ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  310    ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  309  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  276  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  246  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   245  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  240  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  234  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลก...  231  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  230  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ