“สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร ร่วมรับฟังคำชี้แจงการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


“สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร ร่วมรับฟังคำชี้แจงการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร ร่วมรับฟังคำชี้แจงการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00-18.00 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิรินธร และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิรินธร และตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจนจำนวน 3 ราย ดังนี้ นางมาลี ตามสีวัน นายไทวัน น้อมนัส นายบัวลี โพธิวงศ์ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบันทึกถ้อยคำราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านช่องทาง Webx meeting ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น 2 อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  312   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    292  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  268  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   257  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  253  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  253  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  246   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  245  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  228   ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ