การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี 2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบวีดีทัศน์ และ PowerPoint พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นี้

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ