การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมรับการตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กรมประมงได้นำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานที่โดดเด่น พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) ที่ทันสมัยและสามารถติดตามการทำประมง ผ่านระบบออนไลน์

ประมวลภาพภายในงาน คลิก

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ