การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่าย (อาทิ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์, การตรวจวิเคราะห์ด้านโรคสัตว์น้ำ, การตรวจสุขอนามัยสถานประกอบการประมง, การออกหนังสือรับรองมาตรฐานสุขอนามัยบนเรือประมง) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ