การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายต่อไปวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ