การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการเข้าร่วมการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต และการทบทวนกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบข้อมูล เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในส่วนของกรมประมงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องคือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มกระบวนงานที่มีผลกระทบสูงโดยมีเป้าหมายปรับลดระยะเวลาลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจะได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุงระยะเวลาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ