สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ กรมประมง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายกอบศักดิ์ เกตุเมือง ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลานิลคุณภาพคอลาด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลากะพงขาวคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งได้สาธิตเเละให้คำเเนะนำในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสัตว์น้ำที่กลุ่มฯ มี ได้แก่ ไส้กรอกปลานิล ปลานิลเส้นปรุงรส ปลากะพงหวาน และแฮมปลากะพง โดยกลุ่มฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีแนวคิดจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   180   สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   107  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   96  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   94  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   86  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   67  ธข05 - แบบคำอุทธรณ์    65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   52  ธข04 - แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล   44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ