ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท ภาชนะบรรจุปิดสนิท หมายถึง ภาชนะบรรจุของอาหารซึ่งหลังจากบรรจุและปิดผนึกสนิทแล้ว ไม่มีการรั่วซึม หรือปริแตก สามารถป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ป้องกันการซึมผ่านเข้าออกของน้ำและอากาศได้ดี สามารถ ทนต่อความร้อนและความดันในหม้อฆ่าเชื้อ (Retort) และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพในระหว่างการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อ่านเพิ่มเติม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  283   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   231  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   160  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  158  ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   122  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   82  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   69  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   64  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   48  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   46


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ