ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. กรมประมงจัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมด้วยการเปิดร้านในรูปแบบออนไลน์จาก Fisherman Shop พร้อมกันทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ ณ กรมประมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้าน Fisherman Shop เป็นร้านที่จัดจำหน่ายสินค้าประมง โดยได้คัดสรรสินค้าสด สะอาด ได้มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ “ประมงธงเขียว” ส่งตรงจากเกษตรกรชาวประมงถึงผู้บริโภค โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง และเกษตรกรชาวประมงที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำภายในงานให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   734   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (update)   233  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง   223  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  216  ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   211  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   202  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   171  โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น   144  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  80  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ