โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ทั้งพืชและสัตว์ เช่น เนื้อแดดเดียว ปลาแดดเดียว กล้วยตาก และพริกแห้ง โดยใช้แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Solar Drying System) เป็นอีกระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น มีต้นทุนในการสร้างและผลิตที่ต่ำ โดยใช้หลักการทำงานคล้ายกับปรากฎการณ์เรือนกระจก เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์กระทบหลังคาและผนังของโรงอบแห้งที่มีลักษณะโปร่งแสง รังสีแสงอาทิตย์คลื่นสั้นสามารถเคลื่อนเข้าสู่ภายในโรงอบแห้งเกิดการกระทบและดูดกลืนกับวัสดุต่าง ๆ ภายในโรงอบแห้ง ทำให้รังสีแสงอาทิตย์คลื่นสั้นมีพลังงานลดลง กลายเป็นรังสีแสงอาทิตย์คลื่นยาว และเปลี่ยนเป็นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟาเรด ซึ่งรังสีความร้อนดังกล่าวถูกกักไว้ด้วยความเป็นฉนวนของหลังคาและผนังของโรงอบแห้ง ทำให้อากาศภายในร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ภายในโรงอบแห้ง (อ่านเพิ่มเติม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   734   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (update)   233  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง   222  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  216  ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   211  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   202  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   170  โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น   144  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  80  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ