ร่วมจัดกิจกรรม Fisherman Market ณ ตลาดนัดกรมประมง

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


ร่วมจัดกิจกรรม Fisherman Market ณ ตลาดนัดกรมประมง วันที่ 7 มกราคม 2564 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้ร่วมจัดกิจกรรม Fisherman Market ณ ตลาดนัดกรมประมง โซนด้านหน้าอาคาร FMC บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) กรมประมง โดยกองฯ ได้ร่วมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง ได้แก่ แฮมปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง และปลานวลจันทร์ทะเลต้มเค็ม ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรกรมประมง และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   174   สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   106  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   94  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   93  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   86  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   66  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   64  ธข05 - แบบคำอุทธรณ์    60  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   51  ธข04 - แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล   44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ