กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ

 

♦ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ พระราชบัญญัติเชื่อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

♦ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

♦ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

พระราชกำหนด

 

♦ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

กฎกระทรวง

 

♦ กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม. พ.ศ. 2559

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

♦ กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   143   สถานการณ์โรคกุ้งทะเล   102  การขอรับบริการคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ   99  การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ   85  ฉบับที่ 86/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  80  การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)   75  ฉบับที่ 92/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  70  ฉบับที่ 87/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าร...  69  ฉบับที่ 108/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  69  ฉบับที่ 115/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ