ฉบับที่ 54/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้ง FROZEN BREADED TORPEDO VANNAMEI SHRIMP (FROZEN CRUMBED TORPEDO PRAWN) ของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 54/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้ง FROZEN BREADED TORPEDO VANNAMEI SHRIMP (FROZEN CRUMBED TORPEDO PRAWN) ของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้นางธนาภรณ์ ชูพงศ์ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้ง FROZEN BREADED TORPEDO VANNAMEI SHRIMP (FROZEN CRUMBED TORPEDO PRAWN) ของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ผ่านระบบ Virtual examination โดย กำหนดให้ผู้ประกอบการนําส่งตัวอย่างและ รักษาสภาพสินค้า (แช่แข็ง) มายังห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อตัวแดงดวงขาว (WSSV) และเชื้อหัวเหลือง (YHV) และนำผลตรวจ ประกอบการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ ออสเตรเลีย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   102   ฉบับที่ 60/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้...  97  ฉบับที่ 63/65ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “...  95  ฉบับที่ 64/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขอรับร...  90  ฉบับที่ 62/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ แล...  88  ฉบับที่ 58/65 ดูแลและให้การฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทย...  83  ฉบับที่ 59/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจการส...  81  ฉบับที่ 61/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ เ...  66  ฉบับที่ 65/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าระ...  65  ฉบับที่ 66/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา คําเนินงานตรวจประเมินฟาร์มแล...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ