ฉบับที่ 53/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ประจําเดือนมกราคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 53/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ประจําเดือนมกราคม 2565 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


    ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้ นางธนาภรณ์ ชูพงศ์ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) นางชนิดา รักสะอาด (นักวิชาการประมง) นางศิริรัตน์ แก้วหมุน (เจ้าพนักงานประมง) และนายวิสุทธิ์ เทพวิวัฒน์ (พนักงานผู้ช่วยประมง) ดำเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ประจําเดือนมกราคม 2565 ดังนี้

1. เข้าตรวจประเมินฟาร์ม

  1.1 ฟาร์มอนุบาล

   - ต่ออายุ จํานวน 1 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 1.2 ฟาร์มเลี้ยง

   - ต่ออายุ จํานวน 1 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

   - ตรวจติดตาม จำนวน 5 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สิงหนคร อ.หาดใหญ่ อ.บางกล่ำ อ.จะนะ จ.สงขลา

2. เก็บตัวอย่างน้ำบ่ออนุบาลบ่อเลี้ยง จำนวน 14 ตัวอย่าง

3. เก็บตัวอย่างน่าทิ้ง จํานวน 7 ตัวอย่าง

4. เก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต จํานวน 16 ตัวอย่าง

5. เก็บตัวอย่างสัตว์นา

   5.1 ลูกกุ้งขาว จํานวน 1 ตัวอย่าง

   5.2 กุ้งกุลาคํา จํานวน 3 ตัวอย่าง

   5.3 กุ้งขาว จํานวน 3 ตัวอย่าง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   139   การขอรับบริการคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ   94  สถานการณ์โรคกุ้งทะเล   93  ฉบับที่ 86/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  80  การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ   78  การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)   73  ฉบับที่ 92/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  70  ฉบับที่ 87/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าร...  69  ฉบับที่ 108/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  69  ฉบับที่ 115/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ